KOR FOR EN DAG

Syng sammen 

Kor for en dag er en spændende workshop, hvor I får besøg af en professionel korleder og en pianist. I vil blive guidet gennem rytme, krops- og stemmeøvelser, med fokus på samarbejde, samhørighed og fællesskab. Workshoppen er for ALLE uanset musikbaggrund, og den er befriende, sjov og lærerig. Det er lige meget, om I har sunget før eller ej. Workshoppen tilpasses jeres niveau, og vi er store tilhængere af ordsproget ”hver fugl synger med sit næb”.

Hvad kan I forvente?
I vil opleve, hvor meget energi, glæde og samhørighed, det giver at synge sammen! Korlederen har sammensat et program, som passer til jeres gruppes størrelse og erfaringer. Med humor, energi og tydelighed vil korlederen give jer værktøjer til at samarbejde og lytte til hinanden gennem øvelser og sang. Korlederen tager også 1-2 sange med, som I kommer til at arbejde med, og dagen sluttes af med at synge sangene, som I eventuelt kan optage, så I har et minde fra dagen.

Når dagen er omme
Når dagen er omme, vil I have sunget sammen, grinet sammen, arbejdet sammen og fået en fornemmelse af, hvor meget sang kan styrke fællesskabet. I går fra workshoppen med ny energi og nyt gå-på-mod, og måske et helt nyt syn på hinanden som mennesker og kollegaer.

Hvorfor synge sammen i et kor?
Der er ikke noget, som styrker følelsen af fællesskab som at synge sammen! Når man synger i et kor, skal man være lydhøre overfor hinanden, og man skal samarbejde for at få en fælles lyd og et fælles udtryk.

Nogle af vores korledere har allierede sig med en professionel musiker, og andre laver workshoppen alene. Det giver forskellige oplevelser for jer. Hvis I er mange deltagere til workshoppen, vil vi altid anbefale jer at få mindst to ud. Skriv til os, så finder vi det bedste korleder match til jer. Prisen for workshoppen vil enten være 6.000 kr. ekskl. moms eller 10.800 kr. ekskl. moms alt efter hvor mange, som kommer ud til jer.